Lien he vienmaytinh 08 3844 2008 Lien he vienmaytinh 178-180 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận

TRUNG TÂM

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

some_text

Laptop Gaming Series dòng GT-Series
GT72 2QD Dominator (GTX 970M) GT72 2QE Dominator Pro (GTX 980M) GT72 2PE Dominator Pro (GTX 880M)
GT72 2PC Dominator (GTX 870M) GT70 Dominator Pro Dragon Edition (GTX 880M) GT70 Dominator Dragon Edition (GTX 870M)
GT60 2PC Dominator 3K Edition (GTX 870M) GT60 2PC Dominator (GTX 870M) GT60 2PE Dominator Pro (GTX 880M)
GT70 2PC Dominator (GTX 870M) GT70 2PE Dominator Pro (GTX 880M)
Laptop Gaming Series dòng GS-Series
GS70 2QE Stealth Pro Silver Edition (GTX 970M) GS70 2QE Stealth Pro Red Edition (GTX 970M) GS70 2QE Stealth Pro (GTX 970M)
GS60 2QE Ghost Pro 3K Gold Edition (GTX 970M) GS60 2QE Ghost Pro Gold Edition (GTX 970M) GS60 2QE Ghost Pro 3K (GTX 970M)
GS60 2QE Ghost Pro (GTX 970M) GS60 2PM (840M) GS60 2PE Ghost Pro 3K Gold Edition (GTX 870M)
GS60 2PC Ghost Gold Edition (GTX 860M) GS60 2PL Ghost (GTX 850M) GS60 2PE Ghost Pro (GTX 870M)
GS60 2PE Ghost Pro 3K Edition (GTX 870M) GS70 2PC Stealth (GTX 860M) GS60 2PC Ghost 3K Edition (GTX 860M)
GS60 2PC Ghost (GTX 860M) GS70 2PE Stealth Pro (GTX 870M)
Laptop Gaming Series dòng GX-Series
GX60 3CC Destroyer (R9 M290X) GX70 3CC Destroyer (R9 M290X)
Laptop Gaming Series dòng GE-Series
GE60 2PG Apache (GTX 850M) GE60 2PF Apache Pro (GTX 860M) GE40 2PC Dragon Eyes (GTX 850M)
GE70 2PL Apache (GTX 850M) GE60 2PL Apache (GTX 850M) GE60 2PC Apache (GTX 850M)
GE60 2PE Apache Pro (GTX 860M) GE70 2PC Apache (GTX 850M) GE70 2PE Apache Pro (GTX 860M)
Laptop Gaming Series dòng GP-Series
GP60 2PE Leopard (840M) GP70 2PE Leopard (840M)
Laptop S-Series
S100 (Intel) S20 Slider 2 (Intel) S12T (AMD)
S20 (Intel) S30 (Intel)
Laptop Classic-Series
CX70 2PF (840M) CX61 2PF (840M) CX61 2PC (GT 820M)
CR61 3M (AMD) CR42 2M (Intel)
CR61 2M (Intel) CR70 2M (Intel)
Laptop Panel Size dòng Below 14" Series
S100(Intel) GE40 2PC Dragon Eyes(GTX 850M) S20 Slider 2 (Intel)
S12T (AMD) CR42 2M (Intel) S20(Intel)
Laptop Panel Size dòng Below 15" Series
GE60 2PG Apache (GTX 850M) GS60 2QE Ghost Pro 3K Gold Edition (GTX 970M)
GS60 2QE Ghost Pro Gold Edition (GTX 970M) GS60 2QE Ghost Pro 3K (GTX 970M) GS60 2QE Ghost Pro (GTX 970M)
GS60 2PM (840M) GS60 2PE Ghost Pro 3K Gold Edition (GTX 870M) GS60 2PC Ghost Gold Edition (GTX 860M)
CX61 2PF (840M) GE60 2PF Apache Pro (GTX 860M) GS60 2PL Ghost (GTX 850M)
GS60 2PE Ghost Pro (GTX 870M) GS60 2PE Ghost Pro 3K Edition (GTX 870M) GS60 2PC Ghost 3K Edition (GTX 860M)
GS60 2PC Ghost (GTX 860M) CX61 2PC (GT 820M) GT60 2PC Dominator 3K Edition (GTX 870M)
GT60 2PC Dominator (GTX 870M) GT60 2PE Dominator Pro (GTX 880M) GE60 2PL Apache (GTX 850M)
GP60 2PE Leopard (840M) GE60 2PC Apache (GTX 850M) GE60 2PE Apache Pro (GTX 860M)
GX60 3CC Destroyer (R9 M290X) CR61 3M (AMD) CR61 2M(Intel)
Laptop Panel Size dòng Below 17" Series
GS70 2QE Stealth Pro Silver Edition (GTX 970M) GS70 2QE Stealth Pro Red Edition (GTX 970M) GS70 2QE Stealth Pro (GTX 970M)
GT72 2QD Dominator (GTX 970M) GT72 2QE Dominator Pro (GTX 980M) CX70 2PF (840M)
GT72 2PE Dominator Pro (GTX 880M) GT72 2PC Dominator (GTX 870M) GT70 Dominator Pro Dragon Edition (GTX 880M)
GT70 Dominator Dragon Edition (GTX 870M) GS70 2PC Stealth (GTX 860M) GS70 2PE Stealth Pro (GTX 870M)
GT70 2PC Dominator (GTX 870M) GT70 2PE Dominator Pro (GTX 880M) GE70 2PL Apache (GTX 850M)
GP70 2PE Leopard (840M) GE70 2PE Apache Pro (GTX 860M)
GX70 3CC Destroyer (R9 M290X) CR70 2M (Intel)
Mobile Workstation dòng WT-Series
WT70-2OK WT70-2OL WT60-2OK 3K IPS Edition
WT60-2OJ
Mobile Workstation dòng WS-Series
WS60 2OJ WS60 2OJ (3K IPS Edition)
Mobile Workstation dòng GT-Series
GT70-2OK Workstation GT60-2OJ Workstation GT70-0NH Workstation
GT70-0NG Workstation GT60-0NG Workstation GT60-0NF Workstation
GT60-2OK Workstation 3K IPS Edition GT70-2OL Workstation
Laptop các dòng khác
U180 Notebook Wind L1300 Wind U100
Wind U100 Plus Wind U110 Wind U110 ECO
Wind U115 Hybrid Wind U123 Wind U123H
Wind U123T Wind U130 Wind U135
Wind U135DX Wind U160 Wind U160DX
Wind U160MX 1000N A6200 Notebook
A6203 Notebook A6300 Notebook A6400 Notebook
A6500 Notebook A7200 Notebook CR400
CR41 0M CR410 CR410 Notebook
CR420 CR420 Notebook CR430
CR460 CR500 Notebook CR600
CR61 0M CR610 Notebook CR610X Notebook
CR620 CR620 Notebook CR630
CR630 Notebook CR640 Notebook CR650 Notebook
CR70 0M CR700 CR720 Notebook
CR720 CX410 CX410 Notebook
CX413 Notebook CX420 CX420 Notebook
CX420MX Notebook CX480 CX500 Notebook
CX500DX Notebook CX500X Notebook CX600
CX605 Notebook CX61 0NC CX61 0ND
CX620 CX620 Notebook CX620MX Notebook
CX620X Notebook CX623 CX623 Notebook
CX640 Notebook CX640DX CX643
CX70 0NC CX70 0ND CX700
CX705 Notebook CX705MX Notebook CX720 Notebook
ER610 EX300 EX310
EX400 EX401 EX460
EX465 Notebook EX465MX Notebook EX620
EX623 EX625 EX627
EX628 Notebook EX630 EX720
EX723 FR420 FR600 3D Notebook
FR600 Notebook FR700 Notebook FR720 Notebook
FX400 FX400 Notebook FX420 Notebook
FX600 FX600 Notebook FX600MX Notebook
FX603 Notebook FX610 Notebook FX610MX Notebook
FX620DX Notebook FX700 Notebook FX720 Notebook
GE40 2OC GE60 0NC GE60 0ND
GE60 2OC GE60 2OE GE600 Notebook
GE620 Notebook GE620DX GE70 0NC Notebook
GE70 0ND GE70 2OE GE700 Notebook
GP70 GR620 Notebook GS70 STEALTH
GT60 0NC GT60 0ND GT60 0NE
GT640 GT660 Notebook GT660R
GT663 Notebook GT680 Notebook GT680R Notebook
GT683 Notebook GT683-841US GT683DX / GT683DXR
GT685 / GT685R GT70 0NC GT70 0ND
GT70 0NE GT70 Dragon Edition GT727
GT729 Notebook GT735 GT740 Notebook
GT780 Notebook GT780DX (GT780DXR) GT783
GT783R GX400 GX60
GX610 GX620 GX623 Notebook
GX630 GX633 Notebook GX640 Notebook
GX660 Notebook GX680 Notebook GX70
GX720 GX723 Notebook GX740 Notebook
GX780 Notebook Megabook ER710 Megabook EX300
Megabook EX310 Megabook EX400 Megabook EX401
Megabook EX600 Megabook EX600 YA Edition Megabook EX610
Megabook EX620 Megabook EX623 Megabook EX625
Megabook EX630 Megabook EX700 Megabook EX705
Megabook EX710 Megabook EX720 Megabook GT627
Megabook GT628 Megabook GT640 Megabook GT660
Megabook GT725 Megabook GT729 Megabook GT735
Megabook GT740 Megabook GX400 Megabook GX600 Extreme Edition
Megabook GX600 Performance Edition Megabook GX600-08 Megabook GX610
Megabook GX620 Megabook GX623 Megabook GX630
Megabook GX700 Megabook GX701 Megabook GX705
Megabook GX710 Megabook GX711 Megabook GX720
Megabook GX730 Megabook GX733 MEGABOOK L610
MEGABOOK L610i / MS-1002 Megabook L710 MEGABOOK L715 / MS-1036
Megabook L720 MEGABOOK L725 / MS-1035 Megabook L730
Megabook L735 Megabook L740 Megabook L745
MEGABOOK M510A MEGABOOK M510C MEGABOOK M512
MEGABOOK M520 Megabook M522 MEGABOOK M610 / MS-1004
MEGABOOK M620 MEGABOOK M630 MEGABOOK M635
MEGABOOK M645 MEGABOOK M655 / MS-1039 Megabook M660
Megabook M670 Megabook M673 Megabook M675
MEGABOOK MS-1003 MEGABOOK MS-1003DX MEGABOOK MS-1006
MEGABOOK MS-1010 MEGABOOK MS-1012 MEGABOOK MS-1012 ( DDR 400 )
MEGABOOK MS-1013 MEGABOOK MS-1013 ( DDR 400 ) MEGABOOK MS-1013W
MEGABOOK MS-1022 MEGABOOK MS-1032 MEGABOOK MS-1034
MEGABOOK MSI 1012 Megabook M662 Megabook M677 Crystal Collection
MEGABOOK MSI 1013 MEGABOOK MSI 1016 MEGABOOK MSI 1029
MEGABOOK MSI 1032 Megabook PR200 Megabook PR200 Crystal Collection
Megabook PR200 YA Edition Megabook PR201 Megabook PR210
Megabook PR210 YA Edition Megabook PR211 Megabook PR211 YA Edition
Megabook PR300 Megabook PR310 Megabook PR320
Megabook PR400 Megabook PR420 Megabook PR600
Megabook PR601 Megabook PR620 Megabook PR621
Megabook PX200 Megabook PX210 Megabook PX211
Megabook PX600 Prestige Collection MEGABOOK S250 MEGABOOK S260 ( DDR 400 )
MEGABOOK S250-B46S5 MEGABOOK S260 ( DDR 400 ) MEGABOOK S260 / MS-1012 ( DDR2 533 )
MEGABOOK S260-C MEGABOOK S260-D Megabook S262
Megabook S262 YA Edition MEGABOOK S270 MEGABOOK S270-W1
Megabook S271 Megabook S271 YA Edition Megabook S300
Megabook S300 Crystal Collection Megabook S310 Megabook S420
MEGABOOK S425 Megabook S430 Megabook VR201
Megabook VR220 Megabook VR220 Megabook VR220 YA Edition
Megabook VR320 Megabook VR321 Megabook VR330
Megabook VR340 Megabook VR420 Megabook VR430
Megabook VR440 MEGABOOK VR601 Megabook VR600
Megabook VR602 Megabook VR603 Megabook VR610
Megabook VR620 Megabook VR630 Megabook VR700
Megabook VR705 Megabook VX600 Megabook X340
MS-1361 Notebook MS-1722 ID1 MS-1722 ID1 (GX720) Notebook
P600 P600 Notebook PR201
PR211 PR420 PR601
PR621 PX200 PX600 Prestige Collection
RX211 S6000 Notebook U230-033US Notebook
U250 U270 Notebook VR220 YA Edition
VR430 VR440 VR602
VR705 VX400 VX600
Whitebook MS-1003 Whitebook MS-1010 Whitebook MS-1012
Whitebook MS-1013 Whitebook MS-1016 Whitebook MS-1022
Whitebook MS-1029 Whitebook MS-1032 Whitebook MS-1034
Whitebook MS-1034B-036 / 039 Whitebook MS-1035 Whitebook MS-1036
Whitebook MS-1039 Whitebook MS-1047 Whitebook MS-1057
Whitebook MS-1058 Whitebook MS-1221 Whitebook MS-1222
Whitebook MS-1242 Whitebook MS-141214-010 Whitebook MS-1454
Whitebook MS-16323 Whitebook MS-1633 Whitebook MS-16332
Whitebook MS-1634 Whitebook MS-1636 Whitebook MS-1637
Whitebook MS-163A Whitebook MS-163K Whitebook MS-1644
Whitebook MS-1656 Whitebook MS-1675 Whitebook MS-1681
Whitebook MS-1682 Whitebook MS-1688 Whitebook MS-16F2
Whitebook MS-171544-012 Whitebook MS-171544-019 Whitebook MS-171614-004
Whitebook MS-171772 Whitebook MS-171881 Whitebook MS-1719
Whitebook MS-171A Whitebook MS-1733 Whitebook MS-1734
Whitebook MS-1736 Whitebook MS-N014 Wind L1350D
Wind Top AE1941 Wind U110 / U110 ECO Wind U200
Wind U210 Wind12 U200 Wind12 U210
Wind12 U210 Light Wind12 U210L Wind12 U230
Wind12 U210LX Wind12 U230 (MS-1243) Wind12 U250
X320 X340 X340 Notebook
X350 Notebook X360 Notebook X370 Notebook
X400 X400 Notebook X410
X420 Notebook X430 Notebook X430X
X460 X460-218US X460DX
X460DX-216US X460DX-291US X600
X600 Pro Notebook X610 X620 Notebook
X-Slim X360 X-Slim X420 X-Slim X620
TABLET
MSI S100 MSI W20 3M MSI WindPad Docking Station
MSI WindPad 110W MSI Primo 73K MSI Primo 81L
MSI Primo 73L MSI Primo 77 MSI Primo 73
MSI Primo 93 MSI Primo 76 MSI Primo 81
WindPad 100W
Cấp cứu dữ liệu trên Server
709-92C2-02S K1-1000D / K1-1000S (V2.0/V2.0A) K1-1000D/K1-1000S/K1-1000A2
K2-102 Series Rackmountable K2-104 / K2-104 V2 Series Server K2-105-A2M Server
MS-6394 MS-9133 (MS-9133) MS-9204
MS-9205 MS-9206-R / MS-9206-S MS-9211
MS-9214 MS-92C2 Series P1-1000
P1-1000R P1-102A2M P1-103A2
P1-104A2M P1-105-A2 P1-106 Series Server
P1-107 Series Server P1-107-A2D Server PM-101-A2V Server
PM-104 Server X1-1000R/X1-1000S X2-101
X2-102A2R2/X2-102A2R X2-102S3R2/X2-102S3R X2-103S4/X2-103A2
X2-104S3R/X2-104A2R X2-1054S/X2-105A2 X2-106 Series
X2-107 Series X2-108 Series X2-109 Server
X2-2000S X2-201S6R2/X2-201S6R/X2-201A8R2 X2-202S6R/X2-202S8R
X2-203 Series
Desktop Gaming Series
Nightblade B85C Nightblade Z97 Nightblade B85
Desktop Wind Box Series
Winbox DC111
Desktop Barebone
ProBox130 2M ProBox130 2BT ProBox130
ProBox23 Nightblade Hetis H81
Desktop dòng khác
A912-004BUS Desktop All-in-One AP1900 Axis 700 Lite ( MS-6427 )
Axis 945GM Crystal 945 Crystal A410
Hermes 650 / Hermes 650-P (MS-6232) Hermes 651 / Hermes 651-P (MS-6232VA) Hermes 845GL / Hermes 845GV / Hermes 845GV-Lite (MS-6243)
Hetis 800 Hetis 800 Lite Hetis 865G / 865GV-Giga
Hetis 865G / 865GV-Lite Hetis 865GV-E / 865GV-E Lite Hetis 900
Hetis 915 / 915 Lite Hetis 945 / 945 Lite Hetis 945-E
Hetis 965 Hetis G31 Hetis G41
Hetis H61 Industrial PC MS-9A19 MBOX 661FM (MS-6540GBB-010)
MBOX KM3M-V (MS-7061BB) MBOX KM4M-L (MS-6734BB-040) MBOX P4MAM-V (MS-6787BB-060)
MD5000 (MS-6701) Media Live MEGA mPC 51PV
MEGA mPC 800K MEGA mPC 915 MEGA mPC 945
MEGA PC 180 MEGA PC 400 MEGA PC 651
MEGA PC 865 / 865 PRO Metis 266 (MS-6252) Midas 400
Midas 482 Midas 800 Midas 915
Midas 915GM MS-6676 Nettop MS-9A08 Industrial PC
msignage WS25 Quartz G31 Saturn 890
Saturn 945 Titan 700 Wind Box DC220
Wind Box DC500 Wind Box DC520 Wind Box DE200
Wind Box DE220 Wind Box DE500 Wind Box DE520
Wind Box III Wind Nettop 110 (Linux) Wind Nettop 120 (XP)
Wind Nettop CS 100 Wind Nettop CS 110 (Linux) Wind Nettop CS 120 (XP)
Wind PC 100 Wind Top AC1900 Wind Top AE1900
Wind Top AE1920 Wind Top AE2010
Wind Top AE2040 Wind Top AE2050 Wind Top AE2051
Wind Top AE2060 Wind Top AE2200 Pro Wind Top AE2210
Wind Top AE2212G Wind Top AE2220 Wind Top AE2220 Hi-Fi
Wind Top AE2240 Wind Top AE2260 Wind Top AE2280
Wind Top AE2400 Wind Top AE2410 Wind Top AE2420
Wind Top AE2420 3D Wind Top AE2712 Wind Top AG2712
Wind Top AP1920 Wind Top AP2000 Wind Top AP2011
Wind Top AP2021 Wind U90 WindBOX II
WindBox III Plus
All in One Gaming Series dòng 22" Series
AG220 2PE (Non-touch) AG220 2PE (Touch)
All in One Gaming Series dòng 24" Series
AG240 2PE
All in One Gaming Series dòng 27" Series
AG270 2QC AG270 2QE AG270 2PC
AG270 2PE AG2712A
All in One Adora Series dòng 20" Series
Adora20 2BT Adora20 3M Adora20 2M
All in One Adora Series dòng 22" Series
Adora22 2M
All in One Adora Series dòng 24" Series
Adora24G 2NC Adora24 2M
All in One Entertainment Series 20" Series
AE202 AE201 AE200
All in One Entertaiment Series 22" Series
AE221 AE220 Wind Top AE2282
All in One Entertaiment Series 27" Series
AE270
All in One Professional Series 16" Series
Wind Top AP1622
All in One Professional Series 19" Series
AP190
All in One Professional Series 20" Series
AP200
MSI Care Vienmaytinh.com - MSI Service Provider

Chúng tôi bảo hành và sửa chữa dịch vụ cho tất cả các sản phẩm MSI , kể cả hàng hết hạn bảo hạnh hoặc hàng xách tay.


Trung Tâm Bảo Hành MSI
Địa chỉ : 178-180 Hoàng Văn Thụ - Phường 9 - Quận Phú Nhuận - Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 08 – 38442008, Hotline: 0948 7011 33 (Skype - Viber - Zalo - Tango - Line)

Trung Tâm Bảo Hành MSI
Địa chỉ : 182A Hoàng Văn Thụ - Phường 9 - Quận Phú Nhuận - Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 08 – 38442008, Hotline: 0948 7011 33 (Skype - Viber - Zalo - Tango - Line)

Trung Tâm Bảo Hành MSI
Địa chỉ : 117 Hồng Hà - Phường 2 - Quận Tân Bình - Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 08 – 38486117

Trung Tâm Bảo Hành MSI
Địa chỉ : 265 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường 15 - Quận Bình Thạnh - Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 08 – 3844 2008

Website: www.trungtambaohanhMSI.com
Thời gian làm việc: 07:30 đến 21:00 Kể cả CN & Lễ
Mọi khiếu nại, thắc mắc góp ý vui lòng liên hệ hotline: 0948 7011 33 (Mr.Minh)

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi tại đây
Trụ sở: 178-180 Hoàng Văn Thụ, P9, Q. Phú Nhuận (08 38442008)
Trung Tâm 2: 117 Hồng Hà, P2, Q. Tân Bình (08 38486117)
Trung Tâm 3: 265 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P15, Q. Bình Thạnh (08 3844 2008)

Liên Kết Các Hãng Bảo Hành

Bạn Đang Tìm Các Trung Tâm Bảo Hành Sửa Chữa Laptop - Smartphone - Tablet - Storage Khác? Chọn Hãng Cần Tìm Tại Đây:APPLE


ASUS


ACER


SONY


SAMSUNG


KINDLE


HTC
 

SEAGATE


LENOVO


WESTERN


TOSHIBA


MOTOROLA


DELL


LG


HP


OPPO


PHILIPS


MICROSOFT


ARCHOS


GIONEE


HUAWEI


LACIE


ALCATEL


MSI


NEXUS

 
Loading...